Reforma d’un soterrani (excavació manual en roca compacta).

Es tracta de l’inici d’una reforma en la que treballarem pròximament.
Per a guanyar altura hem excavat manualment el soterrani mitjançant l’ús d’un martell percutor. El que es diu un treball dur…