Per a un major confort i majors economies de manteniment (calefacció i refrigeració).
L’eficiència de l’envoltant tèrmica determina el confort que l’edifici, o diguem en general l’habitatge, està en grau d’oferir. Com més aquesta pell que està en contacte amb l’ambient exterior (murs, finestres, sostres, terrasses, etc.) està ben realitzada i aïllada, millors seran les condicions de confort de l’interior de l’habitatge.